Kalendár podujatí

Logo: International MTB marathon Malevil Cup International MTB marathon Malevil Cup

Závod je určen pro širokou sportující veřejnost, handicapované, amatéry (bez licence) a pro závodníky s licencí vydané národními svazy.
Součást seriálu – MarathonMan - Europe 2015

Rroku 2014: Trasa 100 km UCI Mountain Bike Marathon Series

Pořadatel: PAKLI SPORT KLUB, Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí / CZE
Tel.: +420 777 125 441
e-mail: info@malevilcup.cz

Ředitel závodu: Radek Patrák
Hlavní rozhodčí: Veronika Krejčová / CZE
Lékař závodu: bude delegován ZZS Liberec
Ředitel tratě: Pavel Koreček
Ředitel catering: Hanka Janďurová
Team / Expo zóna: Miloslav Mrkva

Přihlášky:
a/ prostřednictvím internetu – vyplněním formuláře ZDE
Pozor! – nebude-li platba za startovné převedena na účet pořadatele do 7 dnů od podání přihlášky, bude se brát tato přihláška jako neplatná.
b/ osobně – v prodejně PAKLI SPORT, Jablonné v Podještědí
Uzávěrka: 14. 6. 2015 - 20.00 hodin, po tomto datu se bude možné přihlásit pouze na místě v pátek 19. 6.
a v sobotu 20. 6. 2015 při prezentaci na Ranči Malevil

Kategorie:
Přihlásit k závodu UCI Mountain Bike Marathon series - Malevil Cup 2015 se může každý držitel platné licence ČSC/ UCI muži/ženy a dále ženy do věku 29 let bez licence.
Ostatní se mohou zúčastnit závodu na trase A, B, C. Klasifikováni budou v jim příslušné věkové kategorii HOBBY (Masters).

Kategorie Malevil Cup 2015


Pro přidělení kategorie je důležitý rok narození.
Příklad: Pokud je závodník ročník 1996, bude mu v roce 2015 19 let. Startuje tedy v kategorii MHA, pokud je muž, nemá licenci a jede trasu 100 km.

Kategorie DVOJICE - soutěž dvojic, kategorie.
- MUŽI
- MUŽI masters (oba startující ročník 1975 a starší
- MIX smíšené dvojice (oba startující muž/žena bez rozdílu věku)
Tato kategorie je vypsáná pouze na TRASA A 100 km. Do celkového pořadí se započítává čas druhého z dvojice. Dvojice je povinna projet všemi časovými kontrolami a cílem v rozmezí max. 2 minut. Všichni zúčastnění soutěže budou ale zároveň klasifikováni i v kategorii jednotlivců.

Kategorie HAND
Start v 9.30 hod. na náměstí v Jablonném v Podještědí společně s trasou C - 40 km
Ceny - nejlepší tři ženy a muži budou vyhlášeni a oceněni v těchto kategoriích:
1. LC1, LC2, CP4
2. LC3, LC4, CP3
3. Tandem s nevidomým

Startovné MTB marathon Malevil Cup 2015


Platba startovného
- zvýhodněné do 15. 1. 2015 (rozhoduje datum zaplacení) obsahuje startovní balíček, služby a upomínkový suvenýr s logem závodu.
- včasné do 7. 6. 2015 (rozhoduje datum zaplacení) obsahuje startovní balíček, služby a upomínkový suvenýr s logem závodu.
- včasně v termínu 8. - 14. 6. 2015 obsahuje startovní balíček, služby, bez garance suvenýru MC 2015.
- při prezentaci v pátek a sobotu 19. - 20. 6. 2015 na Ranči Malevil obsahuje startovní balíček, služby

Startovné kategorie HAND - ZDARMA
Startovné kategorie JUNIOR - SLEVA.

Seriál MarathonMan Europe 2015:
Propozice přihlášky a startovné MarathonMan-Europe 2015 najdete na http://www.marathonman-europe.com

Bankovní spojení: PAKLI SPORT KLUB, Zdislavy z Lemberka 437
471 25 Jablonné v Podještědí, CZ
- pro platby v CZK:
číslo účtu: 020036-0904093369/0800 Česká spořitelna, Jablonné v Podještědí / CZE
IBAN: CZ80 0800 0200 3609 0409 3369
BIC: GIBACZPX

- pro platby v EUR:
číslo účtu: 3000114822, Kennwort – Malevil, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Zittau / GER
Kód banky (BLZ) 85050100
IBAN: DE61850501003000114822
BIC: WELADED1GRL

Variabilní symbol vám bude přidělen po odeslání přihlášky registračním systémem a zaslán na váš e-mail.

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 7. 6. 2015 včetně za storno poplatek 100,- Kč / 5,- EUR. Změna trasy nebo přehláška závodníků bude možná pouze v pátek 19. 6. 2015 za poplatek 100,- Kč. Pořadatel si vyhrazuje právo přidělit 100 startovních čísel dle vlastního uvážení.

Startovné zahrnuje:
Zdravotní a pořadatelskou službu. Měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (A trasa 100 km 6x , B 65 km 4x, C 40 km 2x ) a v cíli včetně energetických přípravků, startovní číslo, upomínkový suvenýr u včasné přihlášky, startovní balíček, mytí kol, lístek do losování o ceny, páteční a sobotní doprovodný program.

Prezentace: Ranč Malevil Heřmanice v Podještědí
- pátek 19. 6. 2015 16.00 - 20.00 hod. TRASA A, B, C
- sobota 20. 6. 2015 6.30 - 7.30 hod. TRASA A
6.30 - 8.30 hod. TRASA C
6.30 - 9.30 hod. TRASA B
POZOR! Místo startu není totožné s místem prezentace k závodu. Počítejte proto s časovou rezervou.

Trasa závodu:
trasa A 100 km – 2878 v.m.
trasa B 65 km – 2041 v.m.
trasa C 40 km – 1184 v.m.

Parametry tratě měřeny pomocí on-line Cykloserver.cz
Povrch: 85 % po lesních a polních cestách Lužických a Žitavských hor zbytek asfalt
Výklad trasy: pátek 19. 6. 2015, 20.30 hodin, Ranč Malevil

Start: sobota 20. 6. 2015, náměstí Jablonné v Podještědí
- A trasa 100 km v 8.30 hod.
- C trasa 40 km v 9.30 hod.
- B trasa 65 km v 10.30 hod.

Řazení na startu ve vlnách pouze na trase A 100 km
1. vlna - držitelé licence kategorie Elite muži/ženy vydané národními svazy
2. vlna - startující podle pořadí z předešlého ročníku + startující MarathonMan Europe
3. vlna - startující podle pořadí z předešlého ročníku
4. vlna - nově startující

Kriterium pro řazení bude umístění na loňském Malevilu, umístění v Českém poháru XC /XCM 2014 a významných MTB marathonů. Startovní čísla vám podle tohoto kriteria vygeneruje systém od Sportsoftu.

Cíl: Ranč Malevil Heřmanice v Podještědí
Závod se jede v časovém limitu.

Časová kontrola:
trasa A Krompach – Valy ve 14.00 hod. Při nesplnění limitu budou závodníci odkloněni na trasu B a připočtena penalizace 30 min. k cílovému času.
trasa B kontrola Oybin 15.00 hod. Při nesplnění limitu nebudou závodníci klasifikováni.
Dojezd posledního klasifikovaného závodníka do cíle je v 17.30 hodin. Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli na trati a odevzdat mu startovní číslo a elektronický čip (startovní číslo je až do skončení závodu majetkem pořadatele).

Ceny:
Finanční - kategorie ELITE M / W prvních 5. v pořadí, dle reglementu UCI
Věcné - kategorie HOBBY M / W první 3. v pořadí
- vyhlášení Krále a Královny Lužických hor pro rok 2015
- první v kategoriích volné startovné na Malevil Cup 2016
- ostatní ceny losované včetně horského kola, zájezdu atd.

Soupis losovaných cen bude zveřejněn při registraci k závodu 19. 6. 2015.

Vrchařská prémie Hvozd (Hochwald) 750 m n. m. / první tři absolutně - finanční
Trasa A 100 km Trasa B 65 km HOBBY
1. místo 150,- EUR 1. místo 100,- EUR
2. místo 100,- EUR 2. místo 50,- EUR
3. místo 50,- EUR 3. místo 30,- EUR

Rychlostní prémie Oybin / první tři absolutně - trasa A 100 km - věcné ceny

Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

Výsledky: Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po dojezdu každých 50 závodníků do cíle.

Vyhlášení vítězů: Ranč Malevil 20. 6. 2015
- 15.30 hod.kategorie ELITE trasa A
- 16 00 hod.kategorie HOBBY trasa C
- 17.30 hod.kategorie HOBBY trasa A, B

Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději 60 minut před časem vyhlášení kategorie ELITE a tras A,B,C v kanceláři závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na http://www.malevilcup.cz

Pozor! Časový plán i vedení trasy může být aktuálně upraven. Případné změny budou s předstihem zveřejněny, nejpozději při registraci v místě závodu.

Podmínky účasti:
Závodí se podle soutěžního řádu (rozpisu) UCI/ČSC, který je nadřazen rozpisu tohoto závodu. Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že:
- si přečetl propozice (regule) tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit,
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko,
- je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn,
- bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že:
- závod se jede za plného silničního provozu,
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Každý účastník závodu je povinen:
- projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu,
- mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo a elektronický čip,
- mít na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu (!!!),
- v cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován.

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platných zákonů.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), se startovné nevrací.

Upozornění a prosba pořadatelů.
Závod je veden z velké části v CHKO Lužické hory, proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase. Závod chceme pořádat i v příštím roce!

Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
Doporučujeme zdravotní prohlídku a individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené druhým osobám v ČR i v zahraničí (část závodu vede po území SRN).

Využijte střeženého depa k úschovně kol.
keyboard_arrow_up